nogkeerdan2
laatstekeerdan
nogkeerdan3
nogkeerdan
sloterparkbad 2

Sport

Het financieren en subsidiëren van sportvoorzieningen is geen plicht van de overheid. Een gemeente ziet het wel als taak om sportvoorzieningen beschikbaar te stellen voor de bevolking. Wetgeving voorkomt onrechtvaardige verschillen waardoor iedereen kan sporten. Alleen door partijvrijheid wordt sport onafhankelijker van subsidies.

painting-808011

Onderwijs

Het financieren van onderwijs-voorzieningen is een wettelijke plicht van de overheid. maar de overheid kan die plicht overdragen aan een schoolbestuur. Door de vormvrijheid die de wetgever biedt, kan een schoolbestuur daardoor financieringen aangaan die groter zijn dan de financieringsplicht voor mogelijk houdt.

24-uurs-zorg van Royalcare.nl

Zorg

Het financieren van zorgvoorzieningen is een pendelbeweging tussen burgers en overheid. Beide zijn niet kapitaalkrachtig genoeg om de kosten van zorg te betalen. Alleen een beschavingsoffensief biedt uitkomst, want voor de meeste financiële beslissingen in de zorgsector is er geen keuzevrijheid.

enfant-astronaute

Cultuur

Het financieren van culturele voorzieningen was lang het domein van voorname particulieren. De overheid beschermt tegenwoordig onze volksvlijt tegen onbedoelde marktwerking. Persoonlijke vrijheid heeft door de eeuwen heen het beste in ons naar boven gebracht. Maar ons rechtsgevoel stimuleert gewoondoenerij.

Hieronder een overzicht van de door ons gefinancierde bedragen per sector

0
Sport
0
Onderwijs
0
Zorg
0
Cultuur

Wat doet Maatschappelijk Financieren® ?

Maatschappelijk Financieren® beschermt het Algemeen Belang en maakt publieke voorzieningen minder afhankelijk van overheidsgeld. Door Maatschappelijk Financieren® kan de overheid publieke voorzieningen voordeliger in stand houden. Maatschappelijk Financieren® schept voorwaarden voor een terugtredende overheid.

Sinds 1999

Maatschappelijk Financieren® wordt al geruime tijd toegepast. In 1999 was het Sloterparkbad in Amsterdam het eerste maatschappelijk project wat met Maatschappelijk Financieren® is gefinancierd. Daarna volgde de financiering van vele projecten in sport, onderwijs, zorg en cultuur. Neem gerust een kijkje bij de projecten.